images

Masaş Hakkında


Masaş, gıda, içecek, temizlik, medikal, kozmetik, kırtasiye, hazır giyim gibi çok sayıda sektör için dekoratif metal kutular üretmektedir. Son teknolojik donanımları içeren baskı ve üretim üniteleri ile modern bir tesise sahip olan Masaş; alanında uzman 100 kişilik personeliyle, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere 50 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. Masaş’ın ürün portföyünde; iki ve üç parçalı yuvarlak, dört köşe, oval, çokgen, kalp şekilli kutular ile tepsiler, bardak altlığı ve plakalar olmak üzere 100 farklı form bulunmaktadır. Masaş ürün çeşitliliğini her geçen gün artırmakta ve müşterilerinin özel çözüm taleplerini titizlikle yerine getirmektedir. Üretim tesisi bünyesinde bulunan ve CAD/CAM ile çalışan CNC freezeli kalıp atölyesi sayesinde, isteğe uygun kutu şekil tasarımları ve kalıp üretimi yapılabilmektedir.

Metalin estetik dönüşümüne tanık olun

Masaş, metalin estetik dönüşümüne sahne olan ender Türk şirketlerinden birisidir. Öyle ki uygulamakta olduğu uluslararası yönetim sistemleri, kaliteden ödün vermeksizin, sanatın ambalajla buluştuğu üretim süreçlerine yön vermektedir. Kısacası Masaş’ta sanat ve kalite, kutu ambalajlarda üstün bir fonksiyonellikle ortaya çıkmaktadır. Örneğin kabartmalar aracılığıyla; fotoğraf, grafik tasarım ve logo uygulamalarında maksimum görsellik ve dokunsal etki yaratmak, Masaş’ın sahip olduğu üretim teknolojisi ile kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca, kendi bünyesindeki grafik stüdyosunda müşteri taleplerini hızla gerçekleştirerek, üretim sürecinde zamandan tasarruf sağlanmasına da katkı sunmaktadır.

120 bin adetlik günlük üretim

En iyi kalitedeki ürünü, hızlı servis ve uygun fiyat avantajlarıyla müşterilerine zamanında ulaştıran Masaş, 12.000 metrekarelik kapalı alanda, 10 farklı formda, toplam 120.000 adetlik günlük üretim gerçekleştirmektedir. Üretilen her bir ürün, kalite kontrol uzmanları tarafından titizlikle incelenmektedir. Masaş, ürünlerin teslimatı aşamasında, firmalar tarafından gönderilen ya da firmaların talebi üzerine  kendisinin temin ettiği ürünlerin paketleme işlemlerini de yerine getirmektedir. Böylelikle Masaş, müşterilerin lojistik ve maliyet gibi alanlarda ciddi kazanımlar elde etmesine katkıda bulunmaktadır. 

Gıda güvenliği, kalite ve lojistik ağında lider

Masaş, ürün teslimatlarını zamanında gerçekleştirebilmek için kalite standartları ölçeğinde hızlı olmaya önem vermekte ve lojistik ağını her geçen gün güçlendirmektedir. Masaş, halihazırda da geniş bir lojistik ağına sahip bulunmaktadır. Söz konusu güçlü dağıtım ağı sayesinde, kalitenin yanı sıra müşterilere sunduğu en büyük garanti, zamanında teslimat garantisidir.

Gıda güvenliği, Masaş’ın azami seviyede önem verdiği konuların başında gelmektedir. Masaş, 2011 yılında gıda güvenliği alanında BSI tarafından belgelendirilerek Türkiye’de ISO 22000 kalite standartlarına sahip olan tek kuruluştur ve bu özelliğini korumaya devam etmektedir. Masaş’ın kutuları gıda saklamaya son derece uygundur. Kutuların içinde saklanan gıdalar uzun süre tazeliğini korumaktadır. Masaş, kaliteyi ve insan sağlığını ön planda tuttuğu için, dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen markaları Masaş’ı tercih etmektedir. Üretimde kullanılan tüm malzemeler Türk, Avrupa ve Dünya standartlarına uygun olup, içeriğinde ağır metaller bulunmadığı için insan sağlığına uygun, doğaya dosttur. Masaş, 2002 yılından bu yana, kalitede bir dünya standardı olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni benimsemektedir.

Tüm bunların sonucunda ise;

Tecrübe ve güvenin şekillendirdiği kutular, sanatsal bir göz alıcılıkla müşteriye sunulmaktadır.

Müşteri odaklı çalışan, sunduğu ürünlerin kalitesine önem veren, 40 yıllık sektörel tecrübe ile uluslararası standartlara uygun üretim yapan Masaş, ürün yelpazesinin tümünde kullandığı ham maddeyi, kalite ve güven garantisini benimseyen üreticilerden temin etmektedir. Bu güne kadar 50 den fazla ülkeye ihracat yapan Masaş; deneyimli çalışanları, kapsamlı ürün çeşitliliği, güçlü dağıtım ağı, zamanında teslimat politikaları ve iş etiği anlayışıyla dekoratif metal kutu satışlarını dünya çapında genişletmeyi hedeflemektedir.

Metal ambalaj sektöründe yenilenen teknolojiyi medya, fuar ve diğer kaynaklar aracılığı ile takip etmekteyiz. Müşterilerimizin saygısını kazanmak ve karşılıklı bağlılığımızı geliştirmek, önem verdiğimiz ilkelerdir. Tüm personelimizin katılımı ve desteği ile taahhütlerimiz;

•  Sunduğumuz ürün gruplarında, yasal ve sektörel şartlara uygunluğu sağlamak,

•  Kaliteli ve güvenli üretim, hızlı servis sunumu, zamanında teslim prensiplerimizi geliştirerek sürdürmek,

•  Kaliteden taviz vermeden, gıda ambalajları kapsamında gıda güvenliği şartlarını yerine getirmek,

•  Çevre üzerindeki etkilerimizi azaltmak için atıkları minimize etmek ve ayrıştırmak; enerji tüketimini kontrol etmek,

•  Riskleri en alt düzeye indirerek çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,

•  Mevcut yönetim sistemimizi sürekli geliştirerek müşteri ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamak,

•  Sosyal sorumluluk konusunda, başta yasal mevzuatlar olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası kurallara ve şirket içi düzenlemelere en üst düzeyde uygunluk sağlanmasını taahhüt etmek,.

•  ISO 14001 ve revizyonu tamamlandıktan sonra ISO 45001 akredite sertifikalarını almak,

•  Kuruluşun değerlerini kabul edecek ve sürekli iyileştirme amacıyla proseslerimizin etkin olarak uygulanması için gerekli işbirliği ve uyumu tamamlayacak yüksek motivasyonlu iş gücü çalıştırmak…

•  Çalışanlarımıza istihdam serbestliği tanınmakta, kesinlikle kölelik, zorbalık, zorla çalıştırma söz konusu değildir. İşe alımlarda ve mevcut çalışanlardan, herhangi bir teminat bırakmaları istenmemektedir.

•  Toplantı özgürlüğü, sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkına her zaman saygı duyulur.

•  Çalışma koşullarının daha güvenli hale getirilmesinde ve iyileştirilmesinde sorumluluğumuzun bilincinde hareket ederek gereken önlemler alınmaktadır.

•  18 yaşın altındaki genç ve çocuk işçi istihdamı kesinlikle söz konusu değildir.

•  Çalışan ücretleri, ulusal otoritelerin belirlediği “Asgari Ücret”ten daha az olmamaktadır. Net ücretler tam zamanında ve kesintiye uğratılmadan ödenir.

•  Çalışanların sosyal güvence bildirimleri, aldıkları ücret nispetinde yapılır. Sosyal güvencesi olmayan kişiler gerekli bildirimler yapılmadan iş başı yaptırılmaz.

•  Ulusal ve uluslararası çalışma örgütlerince belirlenen haftalık çalışma saatlerine uyulmaktadır. Fazla mesai, yine belirlenmiş olan şartlar dahilinde uygulanmaktadır.

•  Çalışanlarımız arasında ayrımcılık söz konusu değildir. İşe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa, ulusal kökene, dine, yaşa, sakatlığa, cinsiyete, medeni duruma, cinsel tercihlere, sendika üyeliğine veya politik ilişkilere dayalı işe son verme veya emekliye ayırma söz konusu olmamaktadır.

•  Çalışanlara karşı herhangi bir yolla taciz, aşağılama, psikolojik ve fiziksel baskı, küçük düşürme gibi davranışlar kabul edilemez.

•  Faaliyetlerimizde hiçbir şekilde rüşvet ve kayırma söz konusu olmamakta, çalışanlar arası da dahil olmak üzere fırsat eşitsizliğine sebep olacak her türlü davranışa, gerekli cezalar ile muamele edilmektedir.

•  Müşteri memnuniyetine gösterdiğimiz hassasiyetin gereği olarak kusurlu ürünlerde, memnuniyetsizliğin giderilmesi adına, ürün geri çağırma ve yeniden işleme de dahil olmak üzere gereken her türlü işlem yerine getirilmektedir.

1. Amaç 
Bu politika ile, Masaş Metal Ambalaj’ın iş etiği konusundaki taahhütlerinin ve bu konudaki yaklaşımının açık ve net bir şekilde ortaya konulması ve şirket imajının korunması amaçlanmaktadır. Şirketimizin etik kurallarının bütünleyici bir parçası olan bu politikada, iş etiğinin tüm şirket faaliyetlerinde sağlanması için gerekli bilgilendirilmelerin yapılması, bu konudaki sorumlulukların ve kuralların belirlenmesi hedeflenmiştir.

2. Kapsam
İş Etiği Politikası sadece şirket çalışanlarını değil, şirket adına hareket eden veya şirkete hizmet veren tüm iş ortaklarını da kapsamaktadır.

Bu doğrultuda;

•   Üst yönetim de dahil olmak üzere tüm şirket çalışanları,

•   Danışmanlık, avukatlık, mali müşavirlik gibi destek hizmeti alınan şirketler ve çalışanları,

•   Dış hizmet alınan alt yapımcı şirketler ve çalışanları, tedarikçi-taşeron şirketler ve çalışanları,bu politikanın kapsamına girmektedir.

Bu politika metninde bahsedilen tüm uygulamaların ve kısıtlamaların yukarıda bahsedilen kişi veya kuruluşlar içinde geçerli olduğunun anlaşılması oldukça önemlidir. Bu kişi ve kuruluşların yasal veya etik olmayan herhangi bir davranışta bulunmaları durumunda, şirketimizin de bu durumdan sorumlu tutulacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle çalışılacak olan iş ortakları belirlenirken, şirket etik kuralları, ilgili yönetmelik ve prosedürler ile bu politika metni dikkate alınarak, iş ortaklarının da bu kurallara uygun hareket etmesi sağlanır.

3. Tanımlar 
Rüşvet: Bir kişinin bir işi yapmak, yapmamak, hızlandırmak, yavaşlatmak gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı veya olağan iş akışının dışında bir eylemi gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla karşı taraftan sözlü veya yazılı anlaşma çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak kendisine ya da göstereceği bir başka kişiye maddi veya manevi fayda sağlanmasını ifade etmektedir. Rüşvet olarak değerlendirilebilecek menfaat; nakit para, hediye, etkinlik daveti veya bileti, borç affı, yardım maksatlı bağış gibi çok farklı şekillerde olabilir.

Yolsuzluk: Bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı yoldan kişisel olarak maddi veya manevi kazanç sağlamaya yönelik olarak kötüye kullanılmasını ifade etmektedir.

4. Sorumluluklar

     Üst Yönetim
•   İş Etiği Politikası’ndan en üst seviyede üst yönetim sorumludur.

•   Üst yönetim bu politika metnini kabul eder ve uygulanması için gerekli ortamı sağlar.

•   İş etiğini sağlamak amacıyla iç kontrol sistemlerini oluşturur ve geliştirir.

•   Politika metnine aykırı davranışların bildirilmesi için gerekli iletişim kanallarının kurulmasını sağlar, bildirimde bulunan kişilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri alır.

•   Konu hakkında ulaşan şikayet, ihbar ve iddialar hakkında şirket mevzuatı çerçevesinde gereken inceleme ve soruşturmaların yapılmasını sağlar.

•   Yasal düzenlemelere, yönetmeliklere, prosedürlere ve politikalara uygunluğu sağlamak amacıyla denetimlerin yapılmasını ve düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlar.

    Yöneticiler ve Çalışanlar
•   Tüm çalışanlar, İş Etiği Politikasını kabul eder ve politika metnindeki ilkelere uygun davranır.

•   Yöneticiler, bu politika metnindeki ilkelerin; sorumlu oldukları iş ortakları ve idaresi altındaki çalışanlar tarafından anlaşılmasını, uygulanmasını ve yaşatılmasını sağlar.

•   Çalışanlar hiçbir durumda ve hiç kimse tarafından bu politikaya aykırı hareket etmeye zorlanamaz.

•   Tüm şirket çalışanları bu politikaya aykırı davranışları ve şüphelenilen durumları yöneticilerine ve/veya İnsan Kaynakları bölümüne bildirmekle yükümlüdür.

•   Yöneticiler, idaresi altındaki çalışanlar tarafından kendilerine ulaşan şikayet, ihbar ve iddiaları İnsan Kaynakları bölümüne bildirmekle sorumludur. 

5. Politika
Masaş Metal Ambalaj her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun Masaş Metal Ambalaj ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir. 

•   Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür. Masaş Metal Ambalaj tarafından üçüncü şahıslara verilmek istenen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak verilmelidir. Bu kapsamda verilebilecek hediyeler Satış ve Pazarlama bölümü tarafından organize edilir. Hediyenin kabul edilebilmesi için de aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir. Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından ilk amiri kanalıyla üst yönetime bildirimde bulunulması gerekmektedir.

•   Kolaylaştırma Ödemeleri; bu politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez.

•   Masaş Metal, çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir. İlgili tüm yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Masaş Metal tüm yasal sorumlulukları yerine getirir ve dil, din, ırk, renk, cinsiyet, mezhep, siyasi düşünce, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasına izin verilemez. Şirket içi asılsız beyan, dedikodu, mobbing yapılamaz. Çalışanların devlet kurumlarına karşı tüm gerekli beyanları doğru-açık olarak yapılır; kanunlara aykırı çalışma yapılamaz.

•   Şirket çalışanları müşteri, tedarikçi, iş geliştirmeler ve/veya çalışma arkadaşlarının mali/ticari/teknik sır, fiyat, ücret, yan hak ya da benzeri konularda üçüncü taraflara bilgi ya da belge paylaşamazlar.

•   İstisnai durumlar; devlet ile paylaşılacak mali veriler, müşteri/finans kurumlarıyla paylaşılacak finans bilgileri, müşteri ve tedarikçiler ile paylaşılacak teknik veriler bu kapsamın dışındadır.

•   Hatasız Kayıt Tutma; muhasebe işlemleri tam, doğru ve adil bir şekilde kayıt altına alınır. Kayıt dışı işlemleri engelleyecek iç kontrol sistemleri kurulur.

Buna göre; 

•   Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi,

•   Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması gerekmektedir. 

6. İş Etiğine Uygun Olmayan Davranışlar ile Karşılaşılması veya Şüphelenilmesi
Tüm Şirket çalışanları, iş etiği ile ilgili olarak karşılaştıkları veya şüphelendikleri durumları vakit kaybetmeden İnsan Kaynakları bölümüne bildirmekle sorumludur. Bu gibi durumlar ile ilgili olarak aşağıdaki örnekler verilebilir;

•   Size veya çalışma arkadaşlarınıza rüşvet teklif edilmesi,

•   Şahit olduğunuz veya bildiğiniz menfaat ilişkileri ve çıkar çatışmaları,

•   Şirket kayıtlarında farkına vardığınız herhangi bir usulsüzlük,

•   Çalışma ortamının huzurunu kaçırıcı mobbing uygulamaları,

•   Satın almalarda karşılaştığınız kayırma veya menfaat sağlama gibi tutum ve davranışlar,

•   Herhangi bir müşteri veya tedarikçiye yasal ve şirket içi düzenlemelere aykırı şekilde menfaat sağlanması,

•   Şirket içinden veya dışından herhangi bir kurum veya kişinin bu politika metnine aykırı davranışlarda bulunmak üzere sizi veya çalışma arkadaşlarınızı zorlaması,

Bu ve benzeri durumlar ile karşılaşıldığında İnsan Kaynakları bölümüne bildirimde bulunulmalıdır. Tüm gelen etik kaynaklı şikayetler İnsan Kaynakları Müdürü tarafından üst yönetime 1 iş günü içerisinde aktarılır. Üst Yönetim gerekli görmesi halinde ilave görüşmeler ile süreci şekillendirir. Bazı durumlarda çalışanlar bu tür olaylara tanık olmalarına rağmen kendilerinin de zarara uğrayabileceği endişesi ile şikayet etmekte tereddüt edebilirler. Masaş Metal’de yasal düzenlemelere, etik kurallara ve şirket mevzuatına aykırı durumları ihbar eden ve şikayette bulunan kişilerin bu nedenle zarara uğramayacakları üst yönetim tarafından garanti altına alınmaktadır. Bu kişilerin kimliklerinin kesinlikle gizli tutulması ve yaptıkları şikayet veya ihbar nedeniyle (kasıtlı veya iftira olarak tanımlanabilecek bir durum değilse) herhangi bir zarara uğramasının engellenmesi esastır.

7. Aykırı Davranış ve Tutumlara İlişkin Yaptırımlar
Şirketteki tüm görevlerde yönetmelik, prosedür ve talimatlar eksiksiz uygulandığı gibi İş Etiği Politikası da çalışanlar tarafından benimsenmeli ve uygulanmalıdır. İş Etiği Politikası’nın ihlali durumunda şirket içi düzenlemelere göre iş akdinin feshedilmesine kadar varabilecek yaptırımlar ile karşı karşıya kalınabileceği ve konunun birçok ülkede hapis cezasını da kapsayan önemli yaptırımlar ile düzenlendiği unutulmamalıdır.

Her türlü metal ambalaj üretiminde çevreye ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde, sürekli gelişime inanan, ürün ve hizmetlerinde kaliteye öncelik veren, teknoloji ve kalite bakımından öncü şirketlerden biri olarak;

•   Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altında tutarak çevreye vereceğimiz kirlilik ve zararı en aza indirmeyi,

•   Yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi ve çevre mevzuatına uymayı,

•   Faaliyetlerimiz sırasında mümkün olan en iyi teknolojiyi kullanarak çevreye vereceğimiz etkileri minimize etmeyi,

•   Çevre bilincini ve çevreyi korumak adına yaptığımız çalışmaları, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmayı ve yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamayı; çevresel duyarlılığı arttırmak için ihtiyaçlara göre gelişen eğitimler vermeyi,

•   Çevre kirliliğini önlemek amacıyla, kirletici atığı kaynağında azaltmak, tekrar kullanmak veya geri kazanmak için çalışmalar yapmayı,

•   Sürekli gelişen sistemimizle çevre korumayı, ürün kalitesi ve gereksiz kaynak kullanımını önleyici faaliyetleri ile birlikte uygulayan şirket olmayı, taahhüt ederiz.