images

Geri Dönüşüm

‘Geri Dönüşüm’, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin veya maddelerin yeniden işleme tabi tutularak üretime geri kazandırılmasıdır. 

Çeliği üretmek için geri dönüşümlü çeliğin kullanılması gerekir. Geri dönüşüm prosesi, çelik üretiminin içine yerleşiktir ve aslen her çelik üretim tesisi, bir çelik geri dönüşüm ünitesidir. Böylelikle saf çelik kalitesindeki bir çeliğin üretimi sırasında değerli kaynaklardan tasarruf sağlanmış olur.

Üretim aşamasında ortaya çıkan emisyonların minimize edilmesi ve üretimde kullanılan kaynakların sonsuz döngüde geri dönüştürülebilir olması açısından çeliğin ambalajlarda kullanılması, çevresel güvenliğe olağan üstü katkılar sağlar. Ambalaj üretiminde ana materyal olan çelik, bütün döngülerde özgünlüğünü daima korur.

Geri dönüşümlü çeliğin imalat işlemine entegre edilmesiyle endüstri %70 enerji tasarrufu elde eder ve tesisin CO2 salınımı azalır. Özetle, ambalaj için konu çelik olduğunda, geri dönüşüm oranı ne kadar yüksekse CO2 emisyonları da o kadar düşük olur. Geri dönüşüm oranı daha üst seviyelere çıktıkça karbon emisyonları da aşağı iner.

Bunun anlamı, doğal kaynakların kullanımında ve enerjide maksimum tasarruflar ortaya koyarak, gelecek nesiller için dünyanın daha yaşanabilir bir hale gelmesini sağlamaktır.